Skorowidz

|
zob. operator alternatywy bitowej
||
zob. operator alternatywy logicznej
~
zob. operator negacji bitowej
!
zob. operator negacji logicznej
&
zob. odnośnik
& (op. binarny)
zob. operator koniunkcji bitowej
& (op. unarny)
zob. operator wyłuskania adresu
&&
zob. operator koniunkcji logicznej
--
zob. operator zmniejszenia
<<
zob. operator wstawiania do strumienia
>>
zob. operator wstawiania do strumienia
^
zob. operator różnicy symetrycznej
*
zob. operator wyłuskania wartości
++
zob. operator zwiększenia
::
zob. operator zasięgu
__linux__
3.2
_WIN32
3.2
abort
22.1
acc.cpp (plik)
14.2
accout.cpp (plik)
14.4
Ada
zob. języki programowania
adjustfield
16.3.1
ADL
15.4
aggreg.cpp (plik)
14.8
agregat
14.8
agrtab.cpp (plik)
14.9
algorytm
24.2
Euklidesa
11.8
modyfikujący
24.2.1
niemodyfikujący
24.2.1
sortowania przez wstawianie
12.3 | 13.1
sortujący
24.2.1
alignment
zob. wyrównanie
allo.cpp (plik)
12.2
Anjuta
1.1.1
app (tryb otwarcia)
16.5
append
17.2.2
argument
domyślny
11.4
wywołania
2.4
argument funkcji
11.3
domyślny
11.4 | 14.4 | 14.6
referencyjny
11.6
argument wywołania
zob. argument
argumenty.cpp (plik)
2.4
arr3dim.cpp (plik)
18.4.3
array
8.9.4
Arrays.cpp (plik)
5.6
arytmwsk.cpp (plik)
5.3
ASCII
4.2 | 4.2 | 5.4 | 10.1
assert
11.12 | 13.2
assign
17.2.2
at
17.2.2 | 24.1.1
at.cpp (plik)
24.1.1
ate (tryb otwarcia)
16.5
atof
17.1.3
atoi
17.1.3
atol
17.1.3
atomowa zmienna
7.4.1
auto
zob. zmienna automatyczna | 4.1
autodecl.cpp (plik)
4.1
autoret.cpp (plik)
11.14
back
24.1.1
bad
16.6
bad_alloc
12.2 | 22.7
bad_cast
22.7
bad_exception
22.7
bad_typeid
22.7
badbit
16.6
basefield
16.3.1
bash
22.1
begin
17.2.2 | 24.1.2
big endian
5.3
big-endian
16.5
binary (tryb otwarcia)
16.5
binding
zob. wiązanie
bits.cpp (plik)
9.2.7
blok
8.5
bool
4.4
boolalpha
16.3.1
brace-init
4.1
break
zob. instrukcja zaniechania
byte-code
zob. kod bajtowy
.C
2.1 | 2.1 | 3.2 | 23.1.1
C++11
4.1 | 4.5 | 5.1 | 7.4.2 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.12 | 11.13 | 13.1 | 15.3.2
C++11 standard
4.5
C-napis
zob. napis w stylu C
c_str
17.2.2
calloc
12.5
CamelCase
7.1
cast.cpp (plik)
20.1
catch
zob. instrukcja obsługi wyjątku | 8.13 | 22.2
cctype
17.1.2
cerr
16.1.1
cerrno
17.1.3
char
zob. typy danych | 4.2
char16_t
4.2
char32_t
4.2
cin
2.2 | 2.2.2 | 16.1 | 16.1.1
ciąg Fibonacciego
11.8
class
11.14
classtab.cpp (plik)
14.9
clear
16.6 | 17.2.2
clog
16.1.1
Code::Blocks
1.1.1
CodeWarrior
1.1.1
compare
17.2.2
compr.cpp (plik)
24.2.2
concast.cpp (plik)
19.2.1
condes.cpp (plik)
20.2
confiel.cpp (plik)
15.4
const
zob. zmienna ustalona | 5.1 | 7.4.2
const_cast
19.2.1
const_iterator
24.1.2
const_reverse_iterator
24.1.2
constexpr
5.1 | 7.4.2
constexpr.cpp (plik)
7.4.2
constit.cpp (plik)
24.1.2
constmet.cpp (plik)
15.1
continue
zob. instrukcja kontynuowania
convfrom.cpp (plik)
19.1.2
convto.cpp (plik)
19.1.1
cop.cpp (plik)
20.2
copy
17.2.2 | 24.2.1
count_if
24.2.1 | 24.3
cout
2.2 | 16.1 | 16.1.1
.cpp
2.1 | 23.1.1
cstdlib
12.5 | 17.1.3
cstring
12.6 | 17.1.1
cstru.cpp (plik)
13.1
cvscpp.c (plik)
3.2
.cxx
23.1.1
czas.cpp (plik)
13.1
czyt.cpp (plik)
2.2.2
czytab.cpp (plik)
5.5.2
czytnf.cpp (plik)
16.4.1
dataczas.cpp (plik)
3.3
__DATE__
3.3
dec
16.3.1
dec (manipulator)
16.3.2.1
decltype
4.1
#define
3.2
defined
3.2
definicja
7.1
definicja funkcji
11.2
dekl.cpp (plik)
6.1
dekl1.cpp (plik)
4.2
deklaracja
7.1 | 8.3
deklaracja funkcji
11.2
deklaracja użycia
23.2
deklaracja zapowiadająca
13.1
dekrementacja
zob. operator zmniejszenia
delegconstr.cpp (plik)
15.3.2
delegowanie (konstruktora)
15.3.2
delete
12.3 | 12.3
deque
24.1.2
dereferencja
zob. operator wyłuskania wartości
destruktor
14.7
wirtualny
20.6
wyjątki w destruktorze
22.4
dist.cpp (plik)
24.1.3
distance
24.1.3
.dll
23.1.1
do
zob. instrukcja iteracyjna | 8.9.2
do-while
8.9.2
dopasowanie
dokładne
11.11
po konwersji niejawnej
11.11
po konwersji trywialnej
11.11
po konwersji zdefiniowanej przez użytkownika
11.11
po promocji
11.11
double
zob. typy danych
dynamic_cast
19.2.3 | 22.7 | 25.2
dyncast.cpp (plik)
19.2.4
dyrektywa użycia
23.2
dyrektywy preprocesora
3.1
#define
3.2
defined
3.2
#elif
3.2
#else
3.2
#endif
3.2
#error
3.2
#if
3.2
#ifdef
3.2
#ifndef
3.2
#include
2.1 | 3.2 | 23.1.1
#undefine
3.2
dziedziczenie
20.
dżoker
1.1.1
early binding
zob. wiązanie, wczesne
Eclipse
1.1.1
#elif
3.2
else
zob. instrukcja warunkowa
#else
3.2
empty
17.2.2
emulstr.cpp (plik)
17.1.1
end
17.2.2 | 24.1.2
#endif
3.2
endl
2.2.1
endl (manipulator)
16.3.2.1
ends (manipulator)
16.3.2.1
enum
4.5
enumeracja
zob. wyliczenia
enumeration
zob. wyliczenia
enums.cpp (plik)
4.5
EOF
16.4.1 | 16.6
eofbit
16.6
epoka
13.1
erase
17.2.2 | 24.1.3 | 24.3
errno
17.1.3
#error
3.2
etykieta
8.2
Euklides
11.8
exceptions
22.7
excpt.cpp (plik)
22.2
executable
zob. plik wykonywalny
exit
22.1
explicit
19.1.1
exter1.cpp (plik)
7.3.2
exter2.cpp (plik)
7.3.2
extern
zob. zmienna zewnętrzna
fail
16.6
failbit
16.6
false
4.4
fib.cpp (plik)
11.8
Fibonacci
zob. ciąg Fibonacciego
figur.cpp (plik)
20.4
__FILE__
3.3
fill
16.3.1
find
17.2.2 | 24.2.1
find_first_not_of
17.2.2
find_first_of
17.2.2
find_if
24.2.1
find_last_not_of
17.2.2
find_last_of
17.2.2
fixed
16.3.1
fixed (manipulator)
16.3.2.1
flaga
adjustfield
16.3.1
basefield
16.3.1
boolalpha
16.3.1
dec
16.3.1
fixed
16.3.1
floatfield
16.3.1
hex
16.3.1
internal
16.3.1
left
16.3.1
noboolalpha
16.3.1
noshowbase
16.3.1
noshowpoint
16.3.1
noshowpos
16.3.1
noskipws
16.3.1
nounitbuf
16.3.1
nouppercace
16.3.1
oct
16.3.1
right
16.3.1
scientific
16.3.1
showbase
16.3.1
showpoint
16.3.1
showpos
16.3.1
skipws
16.3.1
unitbuf
16.3.1
uppercace
16.3.1
flagi formatowania
zob. formatowanie
flags
16.3.1
flags.cpp (plik)
16.3.1
float
zob. typy danych
floatfield
16.3.1
flush (manipulator)
16.3.2.1
fmtflags
16.3.1
for
zob. instrukcja iteracyjna | 8.9.3
for_each
24.2.1
foreach.cpp (plik)
8.9.4
formatowanie
16.2 | 16.3
flaga stanu
16.3.1
Fortran
zob. języki programowania
free
12.5
front
24.1.1 | 24.1.3
fstream
16.1 | 16.5
ftime
13.1
__FUNCTION__
3.3
function.cpp (plik)
11.3
fundefnew.cpp (plik)
11.2
funk.cpp (plik)
2.3
funkcja
2.3 | 11.1
abort
22.1
alternatywna postać deklaracji
11.2
append
17.2.2
argument
11.3
assert
11.12
assign
17.2.2
at
17.2.2 | 24.1.1
atan
11.12
atof
17.1.3
atoi
17.1.3
atol
17.1.3
back
24.1.1
begin
17.2.2 | 24.1.2
bezrezultatowa
11.2
c_str
17.2.2
calloc
12.5
clear
16.6 | 17.2.2
compare
17.2.2
copy
17.2.2 | 24.2.1
count_if
24.2.1 | 24.3
definicja
11.2
deklaracja
11.2
distance
24.1.3
empty
17.2.2
end
17.2.2 | 24.1.2
erase
17.2.2 | 24.1.3 | 24.3
exceptions
22.7
exit
22.1
fill
16.3.1
find
17.2.2 | 24.2.1
find_first_not_of
17.2.2
find_first_of
17.2.2
find_if
24.2.1
find_last_not_of
17.2.2
find_last_of
17.2.2
flags
16.3.1
for_each
24.2.1
free
12.5
front
24.1.1 | 24.1.3
ftime
13.1
gcount
16.4.1
get
16.4.1
getline
16.4.1 | 17.2.2
globalna
2.1 | 11. | 11.1
ignore
16.4.1
insert
17.2.2 | 24.1.3
isalnum
17.1.2
isalpha
17.1.2
iscntrl
17.1.2
isdigit
17.1.2
isgraph
17.1.2
islower
17.1.2
isprint
17.1.2
ispunct
17.1.2
isspace
17.1.2
isupper
17.1.2
isxdigit
17.1.2
konwertująca
17.1.3
lambda
11.13
length
17.2.2
main
2.1 | 2.1
malloc
12.5
max_element
24.3
memchr
12.6
memcmp
12.6
memcpy
12.6
memmove
12.6
memset
12.6
merge
24.2.1
metoda
14.4
min_element
24.3
nagłówek
11.2
o zmiennej liczbie argumentów
11.5 | 11.5
operująca na C-napisach
17.1.1
otwarta
11.10
parametr formalny
11.2
peek
16.4.1
pop_back
24.1.1
pop_front
24.1.3
precision
16.3.1
prototyp
11.2
przeciążona
11.11 | 14.6
push_back
17.2.2 | 24.1.1
push_front
24.1.3
put
16.4.2
putback
16.4.1
rand
8.9.2
rbegin
17.2.2 | 24.1.2
rdstate
16.6
read
16.4.1
realloc
12.5
rekurencyjna
11.8
remove
24.2.1
remove_if
24.3
rend
17.2.2 | 24.1.2
replace
17.2.2
resize
17.2.2
reverse
24.2.1
rezultatowa
11.2
rfind
17.2.2
rozwijana
11.2 | 11.10 | 14.4
seekg
16.5
seekp
16.5
set_terminate
22.1
set_unexpected
22.5
setf
16.3.1
setstate
16.6
size
17.2.2 | 24.1.1
sort
24.2.1 | 24.3
srand
8.9.2
statyczna
11.9 | 14.5
str
16.7.2
strcat
17.1.1
strchr
17.1.1
strcmp
17.1.1
strcoll
17.1.1
strcpy
17.1.1
strcspn
17.1.1
strlen
17.1.1
strncat
17.1.1
strncmp
17.1.1
strncpy
17.1.1
strpbrk
17.1.1
strrchr
17.1.1
strspn
17.1.1
strstr
17.1.1
strtod
17.1.3
strtok
17.1.1
strtol
17.1.3
strtoul
17.1.3
substr
17.2.2
swap
17.2.2
sygnatura
11.2 | 11.11
szablon
11.14
tellg
16.5
tellp
16.5
terminate
22.1
tolower
17.1.2
toupper
17.1.2
unexpected
22.5
unget
16.4.1
unsetf
16.3.1
what
22.7
width
16.3.1
wklejana
11.10
write
16.4.2
wywołanie
2.3 | 11.3
z argumentami domyślnymi
11.4
zamknięta
11.10 | 11.10
zaprzyjaźniona
15.4 | 15.4
funkcja otwarta
zob. funkcja rozwijana
funret.cpp (plik)
11.12
gcd.cpp (plik)
11.8
gcount
16.4.1
Geany
1.1.1
get
16.4.1
getline
16.4.1 | 17.2.2
globalna funkcja
11.
good
16.6
goodbit
16.6
goto
zob. instrukcja skoku | 8.11
.h
2.1 | 23.1.1
helloWorld.cpp (plik)
2.1
hex
16.3.1
hex (manipulator)
16.3.2.1
hex.cpp (plik)
8.8
hier.cpp (plik)
22.3
hier1.cpp (plik)
22.3
hierob.cpp (plik)
22.3
HUGE_VAL
17.1.3
if
zob. instrukcja warunkowa
#if
3.2
#ifdef
3.2
#ifndef
3.2
ifstream
16.1 | 16.5
ignore
16.4.1
in (tryb otwarcia)
16.5
#include
2.1 | 3.2 | 23.1.1
indeksowanie
9.2.2
inf
17.1.3
info
1.1.1
inh.cpp (plik)
20.3
inhas.cpp (plik)
20.3
inher.cpp (plik)
20.1
inicjalizacja
4.1
inkrementacja
zob. operator zwiększenia
inline
zob. funkcja rozwijana
input iterator
24.1.2
insert
17.2.2 | 24.1.3
instrukcja
8.1
catch
8.13
do-while
8.9.2
for
8.9.3
goto
8.11
grupująca
8.5
iteracyjna
8.9
kontynuacji
8.10
obsługi wyjątku
8.13
powrotu
8.9 | 8.12
pusta
8.4
skoku
8.2 | 8.9 | 8.11
throw
8.13
try
8.13
typedef
11.12
warunkowa
8.7
while
8.9.1
wyboru
8.8
wyrażeniowa
8.6
zaniechania
8.2 | 8.8 | 8.9
złożona
2.1
int
zob. typy danych | 4.2
int16_t
4.2.1
int32_t
4.2.1
int64_t
4.2.1
int8_t
4.2.1
internal
16.3.1
internal (manipulator)
16.3.2.1
intfilo.cpp (plik)
16.7.1
intstr.cpp (plik)
16.7.2
ios
16.3.1
ios::failure
22.7
ios_base
16.3.1
iostream
16.1
isalnum
17.1.2
isalpha
17.1.2
iscntrl
17.1.2
isdigit
17.1.2
isgraph
17.1.2
islower
17.1.2
isprint
17.1.2
ispunct
17.1.2
isspace
17.1.2
istream
2.2.2 | 16.1
istringstream
16.1 | 16.7.2
istrstream
16.1 | 16.7.1
isupper
17.1.2
iswew.cpp (plik)
15.4
isxdigit
17.1.2
iter.cpp (plik)
24.1.2
iterator
17.2.1 | 24.1.2
dwukierunkowy
24.1.2
jednokierunkowy
24.1.2
o dostępie bezpośrednim
24.1.2
odwrotny
24.1.2
ustalony
24.1.2
ustalony
24.1.2
wejściowy
24.1.2
wyjściowy
24.1.2
jan.cpp (plik)
2.2.1
jednolita inicjalizacja
4.1
jednostka translacji
23.1
języki programowania
Ada
1.1 | 2.3
C#
18. | 20.
Fortran
1.1 | 2.3 | 5.5 | 5.5.1 | 11.2 | 12.2
Haskell
18.
Java
1.1 | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 4.2 | 4.6.1 | 4.6.2 | 5.2 | 8.2 | 8.6 | 8.7 | 8.10 | 9.2.2 | 9.2.6 | 9.2.7 | 9.2.7 | 9.2.7 | 10.2 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 12. | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 13. | 14.1 | 14.2 | 14.8 | 14.9 | 15.5 | 17.2.2 | 18. | 18.1 | 19.2 | 20. | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 22. | 24.
Lisp
12.
Pascal
1.1 | 4.1 | 11.2
PHP
2.1
Python
2.3 | 11.2 | 12. | 12.2 | 14.4 | 18. | 20.4 | 22.
Smalltalk
12.
KDevelop
1.1.1
Kernighan, B.
2.1
klasa
14.1
abstrakcyjna
20.5
bazowa
20.1
domieszkowa
20.7
konkretna
20.5
lokalna
15.5
otaczająca
15.5
pierwotna
20.
pierwszorzędowa
14.1
pochodna
20.1
pole
14.3
statyczne
14.3
polimorficzna
20.4
sekcje
14.2
składowa
14.1
szablon
21.1
zagnieżdżona
15.5
zasięg
14.2 | 14.3
klasa pamięci
7.3
klawew.cpp (plik)
15.5
kod bajtowy
1.1
kod uzupełnień do dwóch
4.2
Koenig lookup
15.4
Koenig, A.
15.4
kolejka dwustronna
24.1.2
kolekcja
24.1
komparator
24.2.1
konkatenacja
17.1.1
konkretyzacja
11.14
konsolidator
zob. linker
konstruktor
14.6
delegujący
15.3.2
domyślny
14.6
konwertujący
19.1.1
kopiujący
15.3.1
wyjątki w konstruktorze
22.4
kontrola typu
4.1
konw.cpp (plik)
10.1
konwersja
zob. operator konwersji | 4.6.2 | 9.2.2 | 19.
do typu definiowanego
19.1.1
dynamiczna
19.2.3 | 20.1 | 25.2
elementów wyliczenia
4.5
od typu definiowanego
19.1.2
standardowa
10.1
statyczna
19.2.2 | 20.1
trywialna
11.11
uzmienniająca
19.2.1
wymuszana
19.2.4
kopiow.cpp (plik)
15.3.1
kostki.cpp (plik)
8.9.2
krol.cpp (plik)
13.1
krols.cpp (plik)
17.2.2
kwalifikacja
14.2
l-wartość
7.5 | 9.2.2
labincpp.cpp (plik)
8.2
lambda
zob. funkcja lambda
lambdas.cpp (plik)
11.13
late binding
zob. wiązanie, późne
left
16.3.1
left (manipulator)
16.3.2.1
length
17.2.2
lengths.cpp (plik)
4.1
__LINE__
3.3
linker
1.1 | 1.1.1 | 23.1
lista
13.1
lista dziedziczenia
20.1 | 20.7
lista inicjalizacyjna
15.3.2 | 20.2
lista.cpp (plik)
18.3.1
litera.cpp (plik)
18.4.2
little endian
5.3
little-endian
16.5
littlebig.cpp (plik)
5.3
lokalizator
16.5
long
zob. typy danych | 4.2
long double
zob. typy danych
long int
4.2
long long
zob. typy danych | 4.2
long long int
4.2
lval.cpp (plik)
7.5
macierze.cpp (plik)
12.4
main
zob. funkcja | 2.1
makro
3.2
malloc
12.5
man
1.1.1
manb.cpp (plik)
16.3.2.1
maniparg.cpp (plik)
24.2.2
manipulator
2.2.1 | 16.3.2 | 24.2.2
argumentowy
16.3.2.2
bezargumentowy
16.3.2.1
map
24.3
mapy.cpp (plik)
24.3
match.cpp (plik)
11.11
matrix2dim.cpp (plik)
12.4
max_element
24.3
mediana.cpp (plik)
12.3
memchr
12.6
memcmp
12.6
memcpy
12.6
memmove
12.6
memset
12.6
memstat.cpp (plik)
14.5
merge
24.2.1
met.cpp (plik)
14.4
metoda
14.4
czysto wirtualna
20.5
przesłanianie
20.4
stała
15.1
ulotna
15.2
wirtualna
20.4 | 20.4
Microsoft
1.1.2.1
min_element
24.3
minus.cpp (plik)
18.3.2
mod.cpp (plik)
9.2.5
modcon.cpp (plik)
19.1.1
modsev.cpp (plik)
18.2.1
modsev1.cpp (plik)
18.3.1
Modula-2
zob. języki programowania
moduł
2.1 | 23.1
modyfikator
7.4 | 8.3
multbas.cpp (plik)
20.7
mutab.cpp (plik)
15.1.1
mutable
15.1.1
mySTACK.h (plik)
23.2
mySTACKS.h (plik)
23.2
mySTACKSImpl.cpp (plik)
23.2
nadmiar
17.1.3
napis
C++
17.2
w stylu C
17.1
nazwa kwalifikowana
14.1 | 14.2
NDEBUG
11.12
new
12.2 | 12.2 | 22.7
new.cpp (plik)
12.7
niedomiar
17.1.3
nmspc.cpp (plik)
23.2
no-op
zob. operator identycznościowy
noboolalpha
16.3.1
noshowbase
16.3.1
noshowbase (manipulator)
16.3.2.1
noshowpoint
16.3.1
noshowpoint (manipulator)
16.3.2.1
noshowpos
16.3.1
noskipws
16.3.1
notacja naukowa
4.3
notacja wielbłądzia
7.1
nounitbuf
16.3.1
nouppercase
16.3.1
npos
17.2
NUL
5.4 | 17.1
NULL
5.4
nullptr
4.4 | 12.5
.o
23.1.1
obiekt
funkcyjny
18.4.3 | 24.2.2
wywoływalny
18.4.3 | 24.2.2
obroty.cpp (plik)
13.1
oceny.cpp (plik)
8.11
oct
16.3.1
oct (manipulator)
16.3.2.1
odczyt nieformatowany
16.4.1
odniesienie
zob. odnośnik
ODR
11.2
odśmiecacz
12.
ofstream
16.1 | 16.5
one definition rule
11.2
oneargop.cpp (plik)
18.2.2
op.cpp (plik)
18.4.1
operacje wejścia/wyjścia
2.
operand
9.
operator
9.
alternatywy bitowej (
) | )
alternatywy logicznej ($ \Vert$)
3.2
alternatywy logicznej ($ \Vert$)
9.2
alternatywy logicznej ($ \Vert$)
9.2.8
arytmetyczny
9.2.5
dekremantacji
9.2.3
delete
9.2 | 12.3 | 12.3
dereferencji
4.6.1
dodawania
9.2
dwuargumentowy
9. | 18.2.1 | 18.3.1
dynamic_cast
22.7 | 25.2
dzielenia
9.2 | 9.2.5
identycznościowy
9.2.3
identyfikacji typu
9.2 | 9.2.2 | 11.14 | 21.1 | 22.7
indeksowania
9.2 | 9.2.2 | 18.3 | 24.3
przeciążanie
18.4.2
infiksowy
9.
inkrementacji
9.2.3
jednoargumentowy
9. | 18.2.2 | 18.3.2
koniunkcji bitowej (&)
9.2 | 9.2.7
koniunkcji logicznej (&&)
3.2 | 9.2 | 9.2.8
konstrukcji wartości
9.2 | 9.2.2
konwersji
9.2 | 9.2.2 | 9.2.3
dynamicznej
9.2 | 19.2.3 | 25.2
statycznej
9.2 | 19.2.2
uzmienniającej
9.2 | 19.2.1
wymuszonej
9.2 | 19.2.4
minus
9.2 | 9.2.3
mnożenia
9.2 | 9.2.5
negacji bitowej ()
9.2 | 9.2.3 | 9.2.7
negacji logicznej (!)
3.2 | 9.2 | 9.2.3 | 9.2.8
new
9.2 | 12.2 | 22.7
new lokalizujący
12.7
odejmowania
9.2 | 9.2.5
plus
9.2 | 9.2.3
porównania
9.2 | 9.2.6
prefiksowy
9.
priorytet
9.1 | 9.2
przecinkowy
9.2 | 9.2.12
przeciążanie
18.1
funkcją globalną
18.2
metodą klasy
18.3
przedrostkowy
przeciążanie
18.3.2
przesunięcia bitowego
9.2 | 9.2.7
przypisania
9.2 | 9.2.9 | 18.3
przeciążanie
18.4.1
złożony
9.2.9
przyrostkowy
przeciążanie
18.3.2
relacyjny
9.2 | 9.2.6
reszty
9.2 | 9.2.5
rzutowania
9.2 | 9.2 | 9.2.2 | 9.2.3
różnicy symetrycznej (^)
9.2 | 9.2.7
selekcji
9.2.10
sizeof
4.1 | 9.2 | 9.2.3
typedef
9.2.3
typeid
25.1
warunkowy
9.2 | 9.2.10
wiązanie
9.1
wstawiania do strumienia ($ \ll$)
2.2.1
wstawiania do strumienia ($ \ll$)
16.2
wyboru składowej
9.2
wyboru składowej przez wskaźnik
9.2 | 18.3
przeciążanie
18.4.4
wyjmowania ze strumienia ($ \gg$)
2.2.2
wyjmowania ze strumienia ($ \gg$)
16.2
wywołania
9.2 | 9.2.2 | 18.3
przeciążanie
18.4.3
wyłuskania adresu (&)
4.6.1 | 9.2 | 13.1
wyłuskania wartości (*)
4.6.1 | 7.5 | 9.2
zasięgu (::)
7.2 | 14.1 | 14.2 | 14.5
zgłoszenia wyjątku
9.2 | 22.1
zmniejszenia
9.2 | 9.2.2 | 9.2.3
zwiększenia
9.2 | 9.2.2 | 9.2.3
opwyj.cpp (plik)
18.2.1
osoba1.cpp (plik)
15.3.1
osoba2.cpp (plik)
15.3.1
osoba3.cpp (plik)
15.3.1
ostream
16.1
ostream (klasa)
2.2.1
ostringstream
16.1 | 16.7.2
ostrstream
16.1 | 16.7.1
out (tryb otwarcia)
16.5
out_of_range
17.2.2 | 24.1.1
output iterator
24.1.2
overflow
17.1.3
ovrldeq.cpp (plik)
18.4.1
ovrlderr.cpp (plik)
18.4.1
ovrlskl.cpp (plik)
18.4.4
p-wartość
7.5
padding
13.1
pair
24.3
pamięć
przydzielanie
12.2
wyciek
12.2
zarządzanie
12.1
zwalnianie
12.3
pamięć wolna
zob. sterta | 12.1
parametr formalny
11.2
parametr funkcji
11.2
pary.cpp (plik)
24.3
pary.dat (plik)
24.3
Pascal
zob. języki programowania
peek
16.4.1
pierszeństwo
zob. operator, priorytet
pix.cpp (plik)
20.2
plik
implementacyjny
23.1.1
nagłówkowy
23.1.1
tryb otwarcia
16.5
wewnętrzny
16.7
wykonywalny
1.1
plik nagłówkowy
2.1
plik wykonywalny
1.1.1
plikrw.cpp (plik)
16.5
pminmax.cpp (plik)
4.6.1
pointer
zob. wskaźnik
pointers.cpp (plik)
4.6.1
polbit.cpp (plik)
14.10
poldyn.cpp (plik)
12.2
pole
13.1 | 14.3
bitowe
14.10
mutable
15.1.1
statyczne
14.3
pole bitowe
14.10
polimorfizm
20.4
polysiz.cpp (plik)
20.4
pop_back
24.1.1
pop_front
24.1.3
porz.cpp (plik)
10.2
porządek wartościowania
10.2
postdekrementacja
zob. operator zmniejszenia
postinkrementacja
zob. operator zwiększenia
pozdro.cpp (plik)
14.2
poziom dostępności
14.2
pragma once
3.2
precision
16.3.1
predekrementacja
zob. operator zmniejszenia
predyk.cpp (plik)
24.2.1
predykat
24.2.1
preinkrementacja
zob. operator zwiększenia
preplog.cpp (plik)
3.2
preprocesor
1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1
prgr.cpp (plik)
25.2
primatr.cpp (plik)
16.3.2.2
priorytet
zob. operator, priorytet
private
14.2 | 14.2 | 20.1
program łączący
zob. linker
promocja
10.1
protected
14.2 | 14.2 | 20.1
prototyp funkcji
11.2
przec.cpp (plik)
9.2.12
przeciążanie
zob. funkcja przeciążona
przeciążanie funkcji
11.11
przesl.cpp (plik)
7.2
przestrzeń nazw
23.2
przesłanianie
7.2 | 20.1
przesłanianie metod
20.4
przypis.cpp (plik)
9.2.9
public
14.2 | 14.2 | 20.1
push_back
17.2.2 | 24.1.1
push_front
24.1.3
put
16.4.2
putback
16.4.1
Python
zob. języki programowania | 11.2
pętla
zob. instrukcja iteracyjna | 8.9
do-while
8.9.2
for
8.9.3
foreach
8.9.4
while
8.9.1
quick sort
8.4
rand
8.9.2
rbegin
17.2.2 | 24.1.2
rdstate
16.6
read
16.4.1
realloc
12.5
ref.cpp (plik)
12.2
refer.cpp (plik)
4.7
referencja
zob. odnośnik | 4.7 | 11.6 | 11.6
do tablicy
11.6
jako typ zwracany
11.7
register
zob. zmienna rejestrowa
reinterpret_cast
19.2.4
remove
24.2.1
remove_if
24.3
rend
17.2.2 | 24.1.2
replace
17.2.2
resetiosflags (manipulator)
16.3.2.2
resize
17.2.2
return
zob. instrukcja powrotu | 8.12
revers.cpp (plik)
8.9.3
reverse
24.2.1
reverse_iterator
24.1.2
revit.cpp (plik)
24.1.2
rfind
17.2.2
right
16.3.1
right (manipulator)
16.3.2.1
root.cpp (plik)
11.12
rotate.cpp (plik)
12.6
rozwijanie funkcji
11.10
RTTI
9.2.2 | 25.
rtti.cpp (plik)
25.1
run-time type identification
25.
rzutowanie
zob. operator rzutowania | 9.2.2 | 19.2
w dół
20.1
w górę
20.1
różnica symetryczna
zob. operator różnicy symetrycznej
scientific
16.3.1
scientific (manipulator)
16.3.2.1
scope
zob. zasięg
seek_dir
16.5
seekg
16.5
seekp
16.5
set_terminate
22.1
set_unexpected
22.5
setbase (manipulator)
16.3.2.2
setf
16.3.1
setfill (manipulator)
16.3.2.2
setiosflags (manipulator)
16.3.2.2
setprecision (manipulator)
16.3.2.2
setstate
16.6
setw (manipulator)
16.3.2.2
short
zob. typy danych | 4.2
short int
4.2
showbase
16.3.1
showbase (manipulator)
16.3.2.1
showpoint
16.3.1
showpoint (manipulator)
16.3.2.1
showpos
16.3.1
signed
zob. typy danych
simplista.cpp (plik)
13.1
size
17.2.2 | 24.1.1
size_t
9.2.3 | 12.2 | 12.5 | 16.7.1 | 17.1.1
size_type
17.2 | 24.1.1
sizeof
zob. operator sizeof | 9.2.3
sizes.cpp (plik)
9.2.3
skipws
16.3.1
skok
8.2
skrot.cpp (plik)
9.2.8
składowa
zob. klasa, składowa | 13.1
skłądowa
14.1
Smalltalk
zob. języki programowania
.so
23.1.1
sorslo.cpp (plik)
17.1.1
sort
24.2.1 | 24.3
sort.cpp (plik)
24.2.1
sortev.cpp (plik)
24.2.1
sortint.h (plik)
23.1.1
sortintApp.cpp (plik)
23.1.1
sortintImpl.cpp (plik)
23.1.1
sortowanie
12.3 | 13.1
sorttempl.cpp (plik)
11.14
srand
8.9.2
sstream
16.1 | 16.7.2
stack.cpp (plik)
20.5
stacksApp.cpp (plik)
23.2
stale.cpp (plik)
7.4.2
stale1.cpp (plik)
7.4.2
stale2.cpp (plik)
7.4.2
stalstal.cpp (plik)
7.4.2
stalwsk.cpp (plik)
7.4.2
standard C++11
4.5 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.13
stat.cpp (plik)
7.3.1
statement
zob. instrukcja
static
zob. zmienna statyczna | 11.9 | 14.3
static.cpp (plik)
7.3.1
static_cast
19.2.2
statskl.cpp (plik)
14.3
status powrotu
22.1
stała
zob. zmienna ustalona | 7.4.2
stałość metody
15.1
std
23.2
stdarg
zob. funkcja o nieokreślonej ilości argumentów
stderr
16.1.1
stdexcept
24.1.1
stdin
zob. strumień standardowy wejściowy | 16.1 | 16.1.1
stdout
zob. strumień standardowy wyjściowy | 16.1 | 16.1.1
sterta
5.1 | 12. | 12.1
STL
21. | 24.
stos
12.1 | 21.1
zwijanie
12.1 | 22.1
stos.cpp (plik)
21.1
str
16.7.2
str (funkcja)
16.7.1
strcat
17.1.1
strchr
17.1.1
strcmp
17.1.1
strcoll
17.1.1
strcpy
17.1.1
strcspn
17.1.1
streamoff
16.5
streamsize
16.3.1 | 16.4.1
string (klasa)
17.2 | 24.1.2
konkatenacja
17.2.2
konstruktory
17.2.1
metody
17.2.2
operatory
17.2.2
string.h
12.6
strlen
17.1.1
strncat
17.1.1
strncmp
17.1.1
strncpy
17.1.1
strong typing
zob. kontrola typu
Stroustrup, B.
1.2 | 12.2 | 22.
strpbrk
17.1.1
strrchr
17.1.1
strspn
17.1.1
strstr
17.1.1
strstream
16.1 | 16.7.1
strtod
17.1.3
strtod.cpp (plik)
17.1.3
strtok
17.1.1
strtol
17.1.3
strtoul
17.1.3
struktura
13.1
C-struktura
13.1
strumień
16.1
błędów
standardowy
16.1.1
standardowy wejściowy
2.2 | 16.1.1
standardowy wyjściowy
2.2 | 16.1.1
wejściowy
16.1
wyjściowy
16.1
substr
17.2.2
sumaazdo.cpp (plik)
8.10
sumadod.cpp (plik)
8.10
surp.cpp (plik)
10.1
swap
17.2.2
Swift J.
5.3
switch
zob. instrukcja decyzyjna
switch.cpp (plik)
8.8
sygnatura
11.11
sygnatura funkcji
11.2
szablon
21. | 24.
funkcji
11.14
klasy
21.1
szuk.cpp (plik)
24.2.1
słownik
24.3
słowo kluczowe
7.1
słowo stanu strumienia
16.6
tab2dim.cpp (plik)
5.5.1
tab2dim2.cpp (plik)
5.5.1
tabchar.cpp (plik)
5.4
tabfunc.cpp (plik)
11.12
tabfunk.cpp (plik)
5.2
tabinc.cpp (plik)
18.3.2
tablica
dynamiczna
12.2
wielowymiarowa
12.4
napisów
5.5.2
obiektów
14.9
statyczna
5.1 | 5.1 | 12.2
wielowymiarowa
5.5.1
półdynamiczna
12.2
znaków
5.4
tablice.cpp (plik)
5.2
tabnap.cpp (plik)
5.5.2
tabref.cpp (plik)
11.6
tcsh
22.1
Teajtetos
11.8
tellg
16.5
tellp
16.5
template
11.14
term.cpp (plik)
22.1
terminate
22.1
testInst.cpp (plik)
1.1
this
14.4
throw
zob. operator zgłoszenia wyjątku | 8.13 | 22.1
__TIME__
3.3
time_t
13.1
tmpl.cpp (plik)
11.14
tmplt.cpp (plik)
11.14
tok.cpp (plik)
17.1.1
tokenizer
17.1.1
tolower
17.1.2
toupper
17.1.2
trian.cpp (plik)
15.3.2
true
4.4
trunc (tryb otwarcia)
16.5
try
zob. instrukcja obsługi wyjątku | 8.13 | 22.2
tryb otwarcia pliku
16.5
tworzob.cpp (plik)
14.8
typ
bool
4.4
dynamiczny
20.4
int16_t
4.2.1
int32_t
4.2.1
int64_t
4.2.1
int8_t
4.2.1
niekompletny
13.1
statyczny
20.4
uint16_t
4.2.1
uint32_t
4.2.1
uint64_t
4.2.1
uint8_t
4.2.1
typ funkcji
11.2
type
char16_t
4.2
char32_t
4.2
wchar_t
4.2
type_info
25.1
typedef
zob. operator typedef | 6.2 | 9.2.3 | 11.12
typedef.cpp (plik)
6.2
typedef1.cpp (plik)
6.2
typeid
zob. operator identyfikacji typu | 21.1 | 25.1
typeinfo
9.2.3 | 11.14 | 25.1
typename
11.14
typy danych
bez znaku
4.2 | 4.2 | 4.2
char
4.2 | 4.2 | 4.2
double
4.3
float
4.3 | 4.3 | 4.3
int
4.2
long
4.2
long double
4.3
long int
4.2
long long
4.2
long long int
4.2
short
4.2
short int
4.2
size_t
12.2
struktura
13.1
wyliczenia
4.5
ze znakiem
4.2 | 4.2 | 4.2
złożone
6.1
uint16_t
4.2.1
uint32_t
4.2.1
uint64_t
4.2.1
uint8_t
4.2.1
un.cpp (plik)
13.2
#undefine
3.2
underflow
17.1.3
unexpected
22.5
unget
16.4.1
unia
13.2
unie.cpp (plik)
13.2
unitbuf
16.3.1
unsetf
16.3.1
unsigned
zob. typy danych
uppercase
16.3.1
upplow.cpp (plik)
17.1.2
using
6.2 | 23.2
using namespace
23.2
va_arg
11.5
va_end
11.5
va_list
11.5
va_start
11.5
validan.cpp (plik)
16.6
vararg
zob. funkcja o nieokreślonej ilości argumentów
vardecl.cpp (plik)
4.1
varepo.cpp (plik)
11.7
varg.cpp (plik)
11.5
vecpoin.cpp (plik)
18.2.1
vecsimple.cpp (plik)
5.7
vector
5.7 | 24.1.1 | 24.1.2
virtu.cpp (plik)
20.5
virtual
zob. metoda wirtualna
visibility
zob. widoczność
void
11.2
void*
zob. wskaźnik generyczny
volatile
zob. zmienna ulotna | 7.4.1
vrp.cpp (plik)
11.6
wardom.cpp (plik)
11.4
wardom1.cpp (plik)
11.4
wardom1h.h (plik)
11.4
wchar_t
4.2
wektor
5.7 | 24.1.1
what
22.7
while
zob. instrukcja iteracyjna | 8.9.1
wide character
4.2
widoczność
7.2
width
16.3.1
wielodziedziczenie
20. | 20.7
wild card
zob. dżoker
wirdes.cpp (plik)
20.6
wirtualny destruktor
20.6
wiązanie
zob. operator, wiązanie
późne
20.4
wczesne
20.4
wman.cpp (plik)
16.3.2.1
write
16.4.2
wskaźnik
4.6 | 4.6 | 4.6.1 | 4.6.1 | 4.6.1
arytmetyka
5.3
do składowej
15.6
funkcyjny
11. | 11.12
generyczny (void*)
4.6.2 | 5.3
wskfun.cpp (plik)
11.12
wsklas.cpp (plik)
15.6
wskref.cpp (plik)
4.7
wyciek pamięci
12.2
wyjątek
8.13 | 12.2 | 22.
bad_alloc
22.7
bad_cast
22.7
bad_exception
22.7
bad_typeid
22.7
hierarchia
22.3
ios::failure
22.7
obsługa
22.2
out_of_range
17.2.2 | 24.1.1
specyfikacja
22.5
w destruktorze
22.4
w konstruktorze
22.4
zgłaszanie
22.1
wyliczenia
4.5
wyrins.cpp (plik)
8.6
wyrównanie
13.2
wywołanie
9.2.2
wywołanie funkcji
11.3
wzorzec
zob. szablon | 21.
zakr.cpp (plik)
18.4.2
zakres widoczności
7.2
zapis nieformatowany
16.4.2
zaprzyjaźnianie funkcji
15.4
zasięg
7.2
globalny
9.2
klasy
9.2 | 14.2 | 14.3
przestrzeni nazw
9.2
zasob.cpp (plik)
22.4
zloz.cpp (plik)
9.2.9
zmienna
4.1 | 4.1
atomowa
7.4.1
eksportowana
7.2 | 7.3.1 | 7.3.2
globalna
7.2 | 7.3.1
inicjalizacja
4.1
lokalna
7.2 | 7.3.1
statyczna
7.3.1
statyczna lokalna
11.3
tymczasowa
7.5
ulotna
7.4.1
ustalona
7.4.2
wskazywana
4.6.1
zewnętrzna
7.2 | 7.3.2 | 23.1
zmienna liczba argumentów
11.5 | 11.5
znak szeroki
4.2
zona.cpp (plik)
13.1
zwalnianie pamięci
12.3
zwijanie stosu
12.1

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59