13. C-struktury i unie

W języku C++, jak w każdym języku obiektowym, mamy możliwość definiowania własnych typów danych, wraz z określeniem operacji, jakie na tych danych można wykonywać. Służą do tego (jak w Javie) klasy, występujące w C++, z powodów głównie historycznych, pod dwoma nazwami: klas i struktur.

Jednak typy złożone istnieją również w czystym C. Mają one postać unii i struktur. W C++ implementacja struktur została rozszerzona (i jest w zasadzie taka jak dla klas), ale warto zdawać sobie sprawę, jak wyglądają struktury zgodne z implementacją w C. Tego typu struktury, które będziemy nazywać C-strukturami, są bardzo często używane nawet w programach napisanych w C++, głównie ze względu na to, że C-strukturami są często typy zdefiniowane w standardowych bibliotekach.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59