12.7 Lokalizujący przydział pamięci

Za pomocą operatora new można przydzielić pamięc o z góry określonej lokalizacji. Istnieje do tego celu specjalna forma operatora new — dostępna po dołączeniu pliku nagłówkowego new — o następującej składni:

    new (adres) Typ;
    new (adres) Typ[wymiar];
W ten sposób przydzielamy na pojedynczy obiekt lub tablicę obszar pamięci rozpoczynający się od adresu będącego wartością wyrażenia adres. W zasadzie obszar ten powinien mieścić się w jakimś obszarze pamięci przydzielonym wcześniej za pomocą „zwykłego” new. Jest to operacja szybka, ponieważ tak naprawdę nie wymaga alokowania pamięci; kompilator zakłada, że programista wie co robi. Ponieważ tak naprawdę przydziału pamięci nie ma, obszar ten powinien zostać zwolniony przez wywołanie delete ze wskaźnikiem takiego typu i zawierającym ten adres, który był użyty w „prawdziwym” new, a nie w  new lokalizującym!

W poniższym przykładzie alokujemy tablicę itab liczb typu int, a potem, wewnątrz obszaru pamięci przez nią zajmowanego, tablicę dtab liczb typu double:


P92: new.cpp     Lokalizujący przydział pamięci

   1. #include <iostream>
   2. #include <new>
   3. using namespace std;
   4. 
   5. int main() {
   6.   int* itab = new int[8];
   7.   for (int i = 0; i < 8; i++) itab[i] = i+1;
   8. 
   9.   double* dtab = new (itab+2) double[2];       
   10.   for (int i = 0; i < 2; i++) dtab[i] = (1+i)/3.;
   11. 
   12.   cout << "\nTablica dtab:\n\n";
   13.   for (int i = 0; i < 2; i++)
   14.     cout << " dtab[" << i << "] = " << dtab[i] << endl;
   15. 
   16.   cout << "\nTablica itab:\n" << endl;
   17.   for (int i = 0; i < 8; i++)
   18.     cout << " itab[" << i << "] = " << itab[i] << endl;
   19. 
   20.   delete [] itab;
   21. }

Najpierw alokujemy tablicę 8 liczb całkowitych i wypełniamy ją kolejnymi liczbami od 1 do 8. Tablica zajmuje 8×4 = 32 bajty. W linii  pod adresem trzeciego elementu tej tablicy „alokujemy” tablicę dwóch liczb typu double i inicjujemy ją wartościami $ {\frac{{1}}{{3}}}$ oraz $ {\frac{{2}}{{3}}}$. Ta tablica zajmuje 2×8 = 16 bajtów. Teraz w pamięci pod adresem wskazywanym przez itab umieszczone są najpierw dwie liczby całkowite (w sumie 8 bajtów), następnie dwie liczby rzeczywiste (16 bajtów) i znów dwie liczby całkowite (8 bajtów). Że tak jest rzeczywiście, przekonuje nas wydruk tego programu:

  Tablica dtab:

   dtab[0] = 0.333333
   dtab[1] = 0.666667

  Tablica itab:

   itab[0] = 1
   itab[1] = 2
   itab[2] = 1431655765
   itab[3] = 1070945621
   itab[4] = 1431655765
   itab[5] = 1071994197
   itab[6] = 7
   itab[7] = 8
Widać, że rzeczywiście tablice te zajmują ten sam obszar w pamięci. Dwie liczby typu double „zamazały” cztery liczby całkowite, pozostawiając jednak dwa pierwsze i dwa ostatnie elementy tablicy itab nienaruszone.

Opisany rodzaj przydzielania pamięci stosuje się często aby wykorzystać na nowe dane wcześniej zaalokowane a już niepotrzebne obszary pamięci — jest to znacznie szybsze niż zwalnianie i potem przydzielanie pamięci od nowa.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59