12. Zarządzanie pamięcią

Możliwość samodzielnego zarządzania pamięcią przez programistę jest z jednej strony siłą C/C++, z drugiej zaś komplikuje program i powoduje, że pisanie dużych programów wymaga więcej staranności i uwagi.

Pamiętać trzeba, że w C/C++ nie ma „odśmiecacza” pamięci (ang. garbage collector) znanego z Javy, Lispu, Smalltalk'a, Pythona i wielu innych języków obiektowych. Odpowiedzialność za zwalnianie pamięci zajmowanej przez niepotrzebne już obiekty zaalokowane w pamięci wolnej (stercie) spoczywa na programiście.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59