11. Funkcje

Rozdział ten poświęcimy funkcjom. Na razie nie będziemy rozpatrywać funkcji będących składowymi klas — obiektem naszego zainteresowania w tym rozdziale będą tylko funkcja globalna. Omówimy też pojęcie wskaźników funkcyjnych i na kilku prostych przykładach nauczymy się, jak je definiować i używać.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59