9. Operatory

W tym rozdziale poznamy operatory występujące w języku C++, choć dokładniejsze omówienie niektórych z nich odłożymy do następnych rozdziałów. Operatorami są pojawiające się w tekście programu niealfanumeryczne leksemy (znak dodawania, znak gwiazdki, znak procentu, itd.) które są interpretowane jako żądanie wywołania odpowiednich funkcji operujących na danych określonych przez wyrażenia sąsiadujące z danym operatorem — są to argumenty (lub operandy) tego operatora.

Operatory generalnie dzielą się na jedno- i dwuargumentowe. Jak w większości (choć nie we wszystkich) języków programowania, w C/C++ zapis operatorów dwuargumentowych jest infiksowy (wrostkowy), czyli operator stawiany jest pomiędzy swoimi argumentami. Z kolei zapis operatorów jednoargumentowych, z dwoma wyjątkami, jest prefiksowy (przedrostkowy), czyli operator stawiamy przed argumentem. Istnieje w C/C++ również jeden operator trzyargumentowy: operator selekcji (operator warunkowy).Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59