8.13 Instrukcje obsługi wyjątków

Są to instrukcje związane z definiowaniem bloków kodu, w których deklarujemy możliwość powstania wyjątków (try), definiowaniem bloków obsługujących powstałe wyjątki (catch) i zgłaszaniem wyjątków (throw). Dyskusję tego tematu odłożymy do rozdziału o wyjątkach .

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59