8.12 Instrukcje powrotu

Instrukcja powrotu return powoduje zakończenie wykonywania funkcji i powrót do miejsca programu, skąd dana funkcja została wywołana. Jeśli funkcja jest bezrezultatowa, to instrukcja return jest domniemywana jako ostatnia instrukcja przed nawiasem zamykającym definicję ciała funkcji.

Jeśli funkcja jest rezultatowa, to instrukcja return musi mieć formę

       return val;
gdzie val jest wyrażeniem o wartości typu przypisywalnego do zadeklarowanego jako typ rezultatu funkcji. Wartością tą jest, po ewentualnej konwersji, inicjowany rezultat funkcji wywoływanej dostępny w funkcji wołającej. Zauważmy, że funkcja main jest wyjątkowa: choć jest funkcją rezultatową (zwraca int), to można instrukcję return opuścić (kompilator dostawi wtedy na końcu ' return 0').

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59