8.11 Instrukcje skoku

Wykonanie instrukcji skoku przenosi sterowanie w inne miejsce programu. Ma ona postać

    goto etykieta;
gdzie etykieta jest etykietą pewnej instrukcji wewnątrz tej samej funkcji. Sterowanie zostanie przeniesione właśnie do tej instrukcji.

W zasadzie język dopuszcza najdziwniejsze skoki, ale należy unikać skoków do wnętrza instrukcji złożonych (choć formalnie takie skoki są legalne, jeśli tylko nie omijają deklaracji z inicjatorami). Najczęściej używa się instrukcji goto aby wyjść z wnętrza zagnieżdżonych pętli, jak w następującym programie:


P54: oceny.cpp     Instrukcja skoku

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int main() {
   5.   const int st_size = 7;
   6. 
   7.   int oceny[][st_size] = { { 5, 4, 3, 3, 3, 4, 4 },
   8.                { 5, 3, 3, 3, 4, 2, 3 },
   9.                { 4, 4, 4, 4, 3, 3, 5 } };
   10. 
   11.   int gr_size = sizeof(oceny)/sizeof(oceny[0]);
   12. 
   13.   bool jestDwoja = false;
   14. 
   15.   for (int grupa = 0; grupa < gr_size; grupa++) 
   16.     for (int student = 0; student < st_size; student++)
   17.       if ( oceny[grupa][student] == 2 ) {
   18.         jestDwoja = true;
   19.         goto KONIEC;
   20.       }
   21. KONIEC:                      
   22.   if (jestDwoja) cout << "Byla dwojka"  << endl;
   23.   else      cout << "Nie ma dwojki" << endl;
   24. }

W zagnieżdżonej pętli rozpoczynającej się w linii  szukamy oceny niedostatecznej w dwuwymiarowej tablicy ocen indeksowanej numerem grupy i numerem studenta. Ponieważ interesuje nas tylko, czy jest choć jedna ocena niedostateczna, w momencie, gdy taką znajdziemy, chcemy wyjść z obu pętli. Zauważmy, że instrukcja break przerwałaby tylko pętlę wewnętrzną; pętla po grupach byłaby kontynuowana. Dlatego użyliśmy instrukcji goto, która „wyrzuca” nas od razu z obu pętli aż do linii .

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59