2. Zaczynamy

W rozdziale tym przeanalizujemy strukturę najprostszych programów w C++, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych operacji wejścia i wyjścia, co pozwoli nam rozpocząć samodzielne pisanie programów w C++. Omówimy tu tylko podstawy — generalnie operacje wejścia/wyjścia są bowiem mocno nietrywialne...Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59