1.2 Literatura

Literatura dotycząca języka C++ jest bardzo bogata. Spośród wielu pozycji dostępnych na rynku polskim na pewno godne polecenia są książki:

C++ Primer
Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo
The C++ Programming Language
Bjarne Stroustrup
The C++ Standard Library, 2nd Edition
N.M. Josuttis
Algorithms in C++
R. Sedgewick

Podobny materiał można oczywiście znaleźć w wielu innych książkach na temat języka C++.

Niewyczerpanym źródłem informacji o C/C++ (i wszelkich innych innych językach programowania), przykładów, specyfikacji, omówień, wykładów i wszelkich innych przydatnych materiałów jest oczywiście Internet.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59