8.1 Rodzaje instrukcji

Instrukcje (ang. statement) języka C++ możemy generalnie podzielić na instrukcje:

Instrukcje pojedyncze kończą się średnikiem, grupujące —  zamykającym nawiasem klamrowym. Instrukcje mogą być poprzedzone etykietą.

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59