18. Przeciążanie operatorów

Przeciążanie operatorów to sposób na nadanie znaczenia takich operatorów, jak ' +', ' &' czy ' «' w sytuacji, gdy ich argumentami są obiekty klas przez nas definiowanych. Przeciążanie nie jest zwykle absolutnie konieczne, choć bywa bardzo wygodne (zamiast przeciążać operatory, można definiować zwykłe funkcje i metody wykonujące te same zadania). Na przykład w C czy w Javie użytkownik nie może przeciążać operatorów, a nie można przecież powiedzieć, że z tego powodu są to języki ubogie. Przeciążanie operatorów występuje natomiast w Pythonie, Haskellu czy C#.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59