21. Wzorce

Mechanizm wzorców (zwanych też szablonami) to cecha charakterystyczna języka C++. Szablony pozwalają na abstrakcyjne definiowanie funkcji i klas w terminach parametrów, którymi są typy danych. Na podstawie szablonu kompilator może sam wygenerować wiele definicji konkretnych funkcji i klas wtedy, kiedy będą potrzebne. W ten sposób działa standardowa biblioteka C++, która tak naprawdę składa się w dużej mierze właśnie z szablonów — dlatego jest znana pod tradycyjną nazwą STL: Standard Template Library.

Choć ogólna idea szablonów jest jedna, szczegóły zależą od tego czy mamy do czynienia z funkcjami czy z klasami: szablony funkcji rozpatrywaliśmy już w rozdziale o szablonach funkcji ; tu zatem powiemu o szablonach klas.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59