6. Typy „złożone”

Język dostarcza szeregu predefiniowanych typów danych (jak int, double, etc.). Z tych typów możemy budować bardzie skomplikowane typy na dwa sposoby: definiując klasy albo konstruując typy złożone jako kombinacje tych, które już mamy. W tym rozdziale będziemy sie zajmować drugą z tych możliwości. Omówimy również bardzo pożyteczne słowa kluczowe typedefusing, ułatwiające takie konstrukcje.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59