5. Tablice statyczne i wskaźniki

W poprzednim rozdziale omówiliśmy wstępnie typy wskaźnikowe. W tym natomiast omówimy tzw. arytmetykę wskaźników i pokażemy jej nierozerwalny związek z typem tablicowym. Na razie zajmiemy się tablicami statycznymi; omówienie tablic dynamicznych odłożymy do rozdziału o przydzielaniu pamięci .Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59