7. Zmienne

W rozdziale tym omówimy sposoby definiowania i deklarowania zmiennych. Zapoznamy się ze znaczeniem różnych specyfikatorów i modyfikatorów używanych przy deklarowaniu zmiennych, a mających wpływ na przydział tym zmiennym pamięci lub modyfikującymi ich typ; wyjaśnimy też pojęcia widoczności i zasięgu deklaracji oraz pojęcie l-wartości.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59