3. Preprocesor

Wspominaliśmy przy okazji omawiania dyrektywy #include o preprocesorze. Jest to specjalny program przetwarzający tekst programu w C/C++ przed jego właściwą kompilacją. Instrukcje dla preprocesora nie są zatem elementem samego języka, ale są bardzo pomocne w tworzeniu programu. Omówimy tu tylko najważniejsze z tych instrukcji (zwanych dyrektywami) — w rzeczywistości jest ich więcej. W C++ zalecane jest oszczędne stosowanie dyrektyw preprocesora (choć trudno sobie wyobrazić nieużywanie #include); są one jednak bardzo intensywnie używane w programach pisanych w czystym C.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59