15. Klasy (II)

W poprzednim rozdziale zapoznaliśmy się z podstawowymi pojęciami związanymi z definiowaniem klas i tworzeniem obiektów. Teraz zajmiemy się szeregiem dalszych szczegółów, które są niezbędne, aby operować klasami w sposób efektywny i bezpieczny. Omówimy zatem metody stałe, konstruktory kopiujące, listy inicjalizacyjne, klasy z polami wskaźnikowymi, funkcje zaprzyjaźnione.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59