4. Podstawowe typy danych

W rozdziale tym omówimy wbudowane typy danych języka C/C++. Jest to zagadnienie fundamentalne w językach programowania, ponieważ każde dane muszą mieć zrozumiały dla komputera format (liczby, napisy, itd.) w pamięci, aby program mógł nimi jakoś manipulować. Jak się przekonamy, na podstawie typów już zdefiniowanych, możemy definiować nasze własne. Typem występującym w C/C++, a sprawiającym największe kłopoty początkującym, jest typ wskaźnikowy, a także, w C++, referencyjny (odniesieniowy). Ze wskaźnikami w C/C++ wiąże się ściśle typ tablicowy, którego dyskusję odłożymy do następnego rozdziału. Z kolei zastosowania odniesień dokładniej poznamy przy okazji omawiania funkcji i klas.Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59