10. Konwersje niejawne, porządek wartościowania

W następnym rozdziale zajmiemy się funkcjami. Aby jednak zrozumieć proces wywołania funkcji i zasady wyboru odpowiedniej funkcji w przypadku przeciążania nazw, musimy najpierw omówić standardowe (niejawne) konwersje, które, niejako za naszymi plecami, dokonywane są podczas kompilacji i wykonania programu. Przy tej okazji powiemy też o tzw. porządku wartościowania, który często nie ma dla nas znaczenia, ale czasem trzeba o nim pamiętać, aby uniknąć niemal niemożliwych do wykrycia błędów. Szerzej o konwersjach powiemy w rozdziale o konwersjach .Podrozdziały

T.R. Werner, 23 lutego 2019; 23:59